Familierecht

Ik behandel (gemeenschappelijke) scheidingen, alimentatiekwesties, gezag omgangs-/ zorgregelingen, boedelscheidingen e.d. voor particulieren en zelfstandige ondernemers. Ik ben lid van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS ). Deze vereniging is gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht, waarvoor strenge eisen gelden en waarvoor jaarlijks verplichte opleidingspunten dienen te worden behaald. Dit betekent dat u kunt rekenen op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Scheidingen vormen een belangrijk onderdeel van mijn rechtspraktijk. Een scheiding is vaak een emotioneel gebeurtenis voor -een van- de partners. Immers je gaat niet zomaar uiteen.

Het is een beladen fase in iemands leven die vraagt om oplossingen voor de toekomst. Dit brengt vaak ook veel (financiële) onzekerheid teweeg. En het raakt de belangen van de kinderen. Daarom is het heel belangrijk om op een fatsoenlijke manier uit elkaar te gaan.


Je wordt elkaars ex-partner, maar je blijft je hele leven ouders (kinderen). Je was samen gehuwd/ samenwonend en je gaat dan samen scheiden. Daarom wordt steeds vaker via een gezamenlijke advocaat/mediator gescheiden, ofwel via scheidingsbemiddeling.
Ook de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente wordt door ons verzorgd. Kortom u wordt zoveel mogelijk ontzorgd in een hectische periode.

Mediation is niet in alle gevallen mogelijk. In dat geval sta ik de cliënt met raad en daad bij om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Ook dan waak ik ervoor dat het geschil tussen partijen niet onnodig escaleert.

Erfrecht

Ook met geschillen over de afwikkeling en uitvoering van de nalatenschap of met erfgenamen heb ik regelmatig te maken. Ik adviseer en waar nodig procedeer ik om gerechtigheid te krijgen.

 

Mediation

Als onafhankelijk mediator bemiddel ik bij een scheiding waarbij zorg voor een goede communicatie tussen twee partijen die hun huwelijk c.q. hun samenleven wensen te beëindigen.

Een echtscheiding maakt veel emoties los. Soms is het lastig om door verdriet en onmacht goed te blijven communiceren met je ex-partner. Jullie hebben van elkaar gehouden en samen mooie tijden gekend. Toch is het heel belangrijk om de scheiding op een respectvolle manier -samen- af te sluiten. Zeker wanneer jullie samen kinderen hebben (minderjarig of meerderjarig) blijven jullie altijd met elkaar verbonden.

Mediation is daarnaast vaak sneller en goedkoper.

medium-shot-girl-holding-broken-drawing
foto-kat

Wat kun je van mij verwachten als mediator?

Ik begeleid jullie bij het maken van deze gezamenlijke afspraken over onder meer de zorgverdeling van de kinderen, alimentatie, de woning, boedelverdeling, pensioen etc.

Samen met jullie zoek ik naar oplossingen voor onzekerheden en/of mogelijke conflicten. Ik denk niet in problemen maar in het vinden van gemeenschappelijke oplossingen.  Het voordeel hiervan is dat de gevonden oplossingen beter worden geaccepteerd dan de uitkomst van een onzekere, langslepende en kostbare procedure bij de rechter.

De door jullie gemaakte afspraken worden door mij, als gecerfticeerde vFAS-mediator, vastgelegd in een scheidingsconvenant. Afspraken over minderjarige kinderen worden opgenomen in een ouderschapsplan.


Vrijblijvende afspraak maken

7f36c5ed-0fee-4a53-bb3b-415a5788ab93-(1)

Mr. F.L.I. (Frank) de Vleesschauwer
is gespecialiseerd in Personen-en Familierecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)  heb ik het Personen-en Familierecht geregistreerd.  Op grond van deze registratie dien ik elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op het terrein van het Personen-en Familierecht.

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.