Arbeidskwesties en ontslag

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst is de relatie altijd goed. Om dat ook zo te houden is het zaak spelregels vast te leggen in arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen. Ik adviseer daarover zowel werkgevers als werknemers.

Conflicten belasten de verhouding tussen werkgever en werknemer. Ook hierover adviseer ik. Daarbij kijken we verder dan naar het conflict alleen.

Ontslag

Ontslag kan een oplossing zijn, maar ook een bron van langdurige conflicten.

Een werknemer die op staande voet ontslagen wordt, heeft geen andere keuze dan in een procedure zijn ontslag aan te vechten. Dat is belastend voor alle betrokkenen. Ik ga daarom ook altijd na of er andere oplossingen denkbaar zijn zoals uitpraten van het conflict, mediation, overplaatsing of een ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst.

 

Soms is haast geboden. Bijvoorbeeld bij een loonvordering of een vordering om een transitievergoeding te krijgen. Dan procedeer ik voortvarend.

Ziekte

De wet-en regelgeving bij langdurige ziekte van werknemers is complex. In mijn advisering daarover streef ik ernaar zoveel mogelijk te ontzorgen. Waar nodig maak ik daarbij gebruik van vaste arbeidsdeskundigen en (medisch) adviseurs uit ons netwerk.

Ook bij arbeidsconflicten zijn wij uw Partner.

 

Vrijblijvende afspraak maken

 

peter-1

Mr. P.H. (Peter) Pijpelink
is gespecialiseerd in Arbeidsrecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heb ik het Arbeidsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie dien ik elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op het terrein van Arbeidsrecht.

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.