Huurrecht

Een pand is meer dan een dak boven uw hoofd. Een pand is waarin u alleen of samen woont of waarin u als ondernemer uw brood verdient.

Advies

Mijn werkzaamheden beginnen bij het opstellen van en het adviseren over gedegen huurovereenkomsten. Dat kan veel problemen voorkomen.

Huurgeschil

Wanneer er tussen huurders en verhuurders toch een geschil ontstaat, zijn de belangen groot en lopen de emoties niet zelden hoog op.

Bijstand

Ik sta huurders en verhuurders bij, met name bij geschillen over:

  • huurachterstand;
  • huurprijzen; 
  • achterstallig onderhoud.
     

Afspraak maken

peter-1

Mr. Peter Pijpelink
is gespecialiseerd in Huurrecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heb ik het Huurrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie dien ik elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op het terrein van Huurrecht.

 

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.